Індивідуальне консультування

Існують різні види психологічної допомоги: безпосередньо консультування, психологічна корекція, психотерапія, психопрофілактика, психологічна реабілітація, психологічний розвиток або формування нових психічних операцій або психічних утворень. Тут має значення глибина занурення, рівень процесу надання психологічної допомоги.

Психологічне консультування (counselling) щодо визначення Британської асоціації — це є специфічні відносини між двома людьми, при яких одна людина (консультант) допомагає іншій людині (клієнту) допомогти самому собі. Це спосіб спілкування, що дозволяє людині (клієнту) вивчати свої почуття, думки та поведінку, щоб прийти до більш чіткого усвідомлення самого себе, а потім відкрити та використовувати свої сильні сторони, спираючись на внутрішні ресурси для більш ефективного розпорядження своїм життям через прийняття адекватних рішень і вчинення цілеспрямованих дій. Більше коротко психологічне консультування — це немедична психологічна допомога, що надається спеціалістами здоровим людям з метою корекції відносин та підвищення якості життя.

Консультування — широко поширений сьогодні і один з основних інструментів у галузі інтелектуальних технологій. Консультативна практика застосовується в будь-якій сфері, де використовуються психологічні знання: в організаціях та управлінні, в медицині та психотерапії, в педагогіці та освіті, у кадровій і менеджерської роботи. В даний час у кожній з цих областей накопичено значний потенціал знань та досвід практичного використання різних технік консультування, який може бути корисним для фахівців інших сфер практики. Наслідком такого розуміння консультування є побудова відносин взаємної співпраці психолога зі своїм клієнтом під час психологічної консультації, засновані на взаємній довірі і повазі, на рівності і взаємної відкритості.

Особистість психолога — один з найбільш важливих факторів психологічної роботи та змін у житті клієнта. Слово «консультація» походить від латинського «consulto» — радитися, піклуватися. Психолог повинен вміти створити атмосферу безумовної поваги і емоційного тепла, споконвічного довіри і розуміння, прийняття індивідуальності людини, цінувати унікальність її внутрішнього світу, не давати оцінок почутому, володіти душевної чуйністю, здатністю співпереживати й співчувати і внутрішньою потребою бути корисним для клієнта. І, звичайно, психолог повинен володіти відповідною кваліфікацією, так як він повинен зберігати при цьому здатність до аналізу і виявлення тих факторів, які призведуть клієнта до бажаного позитивного результату.

Контакти

Адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22-а

Тел: +38 (061) 769-79-02; +38(098)-997-03-34

Факс: +38 (061) 769-79-63

Електрона пошта: kriziscentr@ukr.net