Творчий звіт проведення курсу «Підготовка молоді до подружнього життя» у м. Запоріжжя

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 906, п. 8.2.2. Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (зі змінами та доповненнями), затвердженої рішенням обласної ради  від 24.11.2011 №8, та наказу Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 22.07.2016 р. № 146 «Про організацію проведення курсу «Підготовка молоді до подружнього життя» та з метою збереження, популяризації національних, культурних, сімейних традицій та цінностей, підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, реалізації системної підготовки молоді до подружнього життя, Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, Комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради реалізували курс «Підготовка молоді до подружнього життя».

Термін проведення заходу: липень – грудень 2016 року.

Проблема підготовленості молоді до організації сімейної життєдіяльності особливо позначається на молодих сім’ях. Вони перебувають у процесі свого становлення, інтенсивного розвитку, нестабільності відносин між її членами, опанування ними соціальних ролей, а також соціалізації сімейного союзу в суспільстві як самостійного соціального суб’єкта і виконання функцій соціального інституту. У молодих сім’ях об’єктивно недостатній рівень  відповідного досвіду в плануванні сімейного життя.

Дані обставини об’єктивно справляють значний вплив на стабільність розвитку молодих сімей, які можуть стати причиною негативних проявів в сімейному житті, приводити до розпаду повної сім’ї.

Стійкість шлюбно-сімейних відносин багато в чому залежить від ступеню підготовки молодих людей до сімейного життя, де така підготовка розуміється як система знань про життєдіяльність сім’ї, соціально-психологічних установок особистості, що визначає емоційно позитивне ставлення до сімейного способу життя.

Актуальність впровадження програми підготовки до подружнього життя визначається тим, що специфіка становлення та функціонування молодої сім’ї вимагає особливого підходу до вирішення її проблем і виділення в якості особливого об’єкта при реалізації державної молодіжної та сімейної політики. Для цього необхідно приймати науково обґрунтовані програми підготовки молоді до сімейного життя, спираючись на приблизний зразок такого роду документів. Програма  підготовки до подружнього життя є певною основою для практичного застосування як у Запоріжжі, так і області.

Мета програми:

Метою програми підготовки до сімейного життя є засвоєння молоддю системи всебічних знань про життєдіяльність сім’ї, орієнтація молодого покоління на позитивне ставлення до сімейного способу життя.

Передбачається, що досягнення цієї мети сприятиме становленню благополучних молодих сімей на основі самозабезпечення, суміщення трудової діяльності та сімейних обов’язків з особистими інтересами кожної людини, створення сприятливого психологічного клімату в родині і здійсненню повноцінного процесу виховання і соціалізації дітей.

Завдання програми:

  • сприяння формуванню ціннісного відношення до інституту сім’ї;
  • заохочення до конструктивного вирішення проблем, пов’язаних із сімейними відносинами.

Цільова група:

студенти ВИШів, II-III ступенів, які планують створювати сім’ї, та молоді сім’ї які опинилися у складних життєвих обставинах.

проведено:

         Кількість учасників:

105 осіб (7 груп по 15 осіб)

Аналіз вихідних анкет курсу «Підготовка молоді до подружнього життя»

Учасники всіх груп заповнювали вхідні та вихідні акнети, метою ких було отримання зворотного зв’язку

Перший блок питань стосувався оцінки організації роботи груп.

Подаємо відповіді респондентів

Погано Задовільно Добре Відмінно
Місце проведення 29% 71%
Умови проведення 11% 79%
Забезпеченість методичними матеріалами 12% 88%
Технічна забезпеченість 29% 71%

Ми можемо зробити висновок, що більшість учасників більш ніж задоволена умовами проведення груп та їх технічним забезпеченням.

Наступним блоком стало оцінювання змістовної частини курсу:

Не корисна Частково корисна В цілому корисна Дуже корисна
Основи сім’ї 4% 33% 63%
Любов чи закоханість? 4% 21% 75%
Конфлікти та їх наслідки 4% 8% 88%
Взаємне пізнання 4% 33% 63%
Стосунки з оточенням 4% 33% 63%
Стосунки з батьками 4% 29% 67%
Подружня плідність 4% 29% 67%
Розвиток дитини. Вагітність 4% 37% 59%
Штучні методи планування сім’ї 20% 20% 60%

Таким чином, ми можемо бачити, що для більшої частини респондентів всі теми виявились дуже корисними

Найбільш типові відгуки від учасників:

«Я навчилась розпізнавати потреби дитини та дорослого, визначати особисту готовність до народження дитини»

«Опанувала вміння знаходити компроміси, усвідомлювати та приймати потреби партнера»

«Опанувала навички вирішення конфліктних ситуацій»

Учасників просили оцінити професійність тренерів за п’ятибальною шкалою. Ми визначили середній показник, який складає 4,64%

Учасники пропонують розширити курс такими темами: Внутрішньособистістні конфлікти та дисгармонії;

Сімейний бюджет та планування фінансів;

Сімейні кризи\ Виховання;

Секс;

Саморозвиток к запорука успішних партнерських стосунків;

Життя після розлучення;

Позитивна конотація у стосунках;

Громадянський шлюб.

Найбільш типовими зауваженнями від учасників стали:

«Розширити тематику та тривалість курсу»

«Розробити програму, яка розрахована на індивідуальну роботу»

«Більше практичних вправ»

«Більше реклами про даний курс»

«Залучити юриста до висвітлення деяких тем»

Аналіз вхідних анкет показав, які теми найбільш цікаві учасникам на початку курсу:

Основи сім’ї

Цікава тема, хочу дізнатись більше -77%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 10%

Не знаю та  не використовую знання у житті-10%

Знаю та використовую знання у житті – 3%

Любов чи закоханість?

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 81%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 10%

Знаю та використовую знання у житті – 3%

Не знаю та  не використовую знання у житті-6%

Конфлікти та їх наслідки

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 77%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 10%

Знаю та використовую знання у житті – 10%

Не знаю та  не використовую знання у житті-3%

Взаємне пізнання

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 87%

Знаю та використовую знання у житті –10%

Знаю та використовую знання у житті –3%

Стосунки з оточенням

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 64%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 18%

Знаю та використовую знання у житті – 12%

Не знаю та  не використовую знання у житті -6%

Стосунки з батьками

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 49%

Не знаю та  не використовую знання у житті – 21%

Знаю та використовую знання у житті – 30%

 Подружня плідність

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 67%

Не знаю та  не використовую знання у житті – 24%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 6%

Знаю та використовую знання у житті –3%

Розвиток дитини. Вагітність

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 57%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 10%

Не знаю та  не використовую знання у житті – 27%

Знаю та використовую знання у житті –6%

Штучні методи планування

Цікава тема, хочу дізнатись більше – 61%

Не знаю та  не використовую знання у житті – 21%

Знаю, але не користуюсь своїми знаннями – 15%

Знаю та використовую знання у житті –3%

Контакти

Адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22-а

Тел: +38 (061) 769-79-02; +38(098)-997-03-34

Факс: +38 (061) 769-79-63

Електрона пошта: kriziscentr@ukr.net