Комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціально — психологічної допомоги» Запорізької обласної ради (далі КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР), створений Рішенням голови Запорізької обласної ради № 58 від 31.10.2013 р., діє на підставі Положення про КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР, затверджене Рішенням голови Запорізької обласної ради № 58 від 31.10.2013 р. Узгодження по функціонування центру було надано Санітарно — епідеміологічною станцією Комунарського району м. Запоріжжя № 651/02-15 с/с від 18.11.2005р..

 

 1. Нормативно правова база діяльності КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР

У своїй діяльності Центр керується і дотримується норм, які передбачені:

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», Законом України «Про соціальні послуги», Законом України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про соціальні послуги», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державний бюджет України на 2017 рік», «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»,

Указами Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», від 1 червня 2013 року № 312/2013, «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»; від 22 жовтня 2012 року № 609/2012, «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»;

Постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.2013  № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», від 21.11.2013р. № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах; № 896 «Про затвердження порядку виявлення сімей (осіб) які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), № 29 від 18.01. 2012 «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми», № 303 від 18.04.2012 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми», № 417 від 23.05.2012 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», № 660 від 25.07.2012 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», № 783 від 22.08.2012 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», від 29.04.2013 року № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за бюджетні кошти»;  від 24.02.2016 року № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від  08.08.2012  № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг», від 27 травня 2013 р. № 419-р  «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»;

Наказами Мінсоцполітики № 366 від 18.06.2012 «Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи , яке вважає себе постраждалим від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми », № 432 від 19.07.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій про надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми», № 458 від 30.07.2013 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми», №557 від 05.09.2013р. «Про затвердження Методичних рекомендацій для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім’ями, дітьми та молоддю», №450 від 09.07.2014р. «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах».

Спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.2016 «Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми».

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. № 1757 та від 24.09.2005 № 962), наказом Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 07.07.2004 року № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги», наказом Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 28.09.2004 року № 491 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики посади «директор центру соціально-психологічної допомоги», наказом Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 02.02.2005 року, № 37 «Про створення центрів соціально-психологічної допомоги», наказом Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 15.09.2004 року № 408 «Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної допомоги та харчування осіб, які перебувають у ньому», наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15.03.2006 р. року №794 «Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини», та Положенням про КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР.

 1. Штати та організація діяльності

 

Штатний розпис працівників КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР на 2017 рік у кількості 14,25 штатних одиниць затверджено директором департаменту соціального захисту населення ЗОДА.

Матеріально-технічна база Центру відповідає типовим нормативам оснащення, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 15.09.04 № 408.

З метою чіткої організації роботи у центрі на кожного працівника затверджені Посадові інструкції (наказ № 09/01 від 31 грудня 2013 року), щовівторка проводяться оперативні наради при директорі.

Затверджено регламент роботи Центру (наказ № 02/01 від 04 січня 2016 року).

Затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку (наказ № 10/01 від 31 грудня 2013 р.).

Плани роботи КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР (перспективні, квартальні, місячні) затверджуються директором (виконуючим обов’язки директора) центру, відповідно до регламенту роботи.

КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР взаємодіє із структурними підрозділами органу місцевого самоврядування у забезпеченні реалізації державної політики з питань соціальної роботи з сім’єю дітьми та молоддю, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, а також службою у справах дітей, підприємствами, установами та організаціями.

Налагодження співпраці з відповідними закладами сприяє наданню більш ефективної соціально-психологічної допомоги дітям, молоді та сім’ям, які звертаються до центру.

Звітність КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР до ЗОЦССДМ та Департаменту соціального захисту населення ЗОДА здійснюється на основі даних, які містяться у документах обліку роботи з клієнтами своєчасно, у відповідність термінам подачі документів (наказ № 04/01 від 04 січня 2016 року).

 1. Організаційно — методична робота:

 

У КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР ведеться документація щодо обліку роботи з клієнтом (наказ № 22/01 від 25 лютого 2015 року).

Для клієнтів, які проживають в центрі ведеться особова справа, яка має наступні форми документації:

 • заява – документ, який є обов’язковим для зарахування особи до Центру;
 • письмове направлення/клопотання місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання особи чи сім’ї;
 • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) (облікова форма № 027/о) та, при необхідності, медичні довідки (в тому числі, результат флюорографічного обстеження,) що засвідчують можливість особи перебувати в колективі;
 • договір про надання соціальних послуг (з урахуванням правил внутрішнього розпорядку);
 • акту прийому-передачі матеріальних цінностей;
 • наказ директора Центру про зарахування особи/сім’ї на тимчасове перебування із зазначенням терміну та призначенням спеціаліста – координатора роботи з особою;
 • наказ директора Центру про затвердження плану роботи з особою/сім’єю;
 • анкета клієнта;
 • заява клієнта про надання згоди на обробку персональних даних;
 • заява клієнта про догляд за дітьми;
 • план змін;
 • план дій спеціаліста;
 • картка обліку роботи;
 • облік надання соціальних послуг
 • карта психологічного супроводу клієнта
 • облік надання юридичних послуг
 • взаємодія з центрами, закладами, установами, благодійними фондами та іншими організаціями по роботі з клієнтами, які опинилися в складних життєвих обставинах
 • заява про відрахування особи з Центру
 • звіт спеціаліста — координатора роботи з особою (додаток до картки обліку роботи), про здійснення та результати соціальної роботи за період перебування особи в Центрі (при закінченні терміну перебування)
 • наказ директора Центру про відрахування особи/сім’ї з Центру
 • супровідний лист про передачу особи/сім’ї під соціальний супровід (у разі необхідності)

Для клієнтів денного стаціонару:

 • Карта індивідуальної роботи;
 • Заява про захист персональних даних;

Інформаційна карта (для обліку інформаційних послуг);

Журнал обліку телефонних дзвінків;

Журнал реєстрації звернень;

Журнал обліку роботи зі зверненнями громадян;

Журнал проведення супервізійних нарад;

Журнал обліку групової роботи;

Журнал обліку повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення.

З ініціативи керівництва центру впроваджена електронна система первинного обліку клієнтів центру.

 1. Пріоритети діяльності ЗОЦСПД

 

Пріоритетом діяльності центру є реалізація національної кампанії «Стоп насильству!» через роботу з жертвами та особами, які вчиняють насильство в сім’ї та попередження торгівлі людьми.

З метою профілактики сімейного насильства та попередження торгівлі людьми проводилась:

 

Просвітницька діяльність:

 1. Виготовлено та розповсюдження інформаційні буклети:
 1. «Як запобігти насильству», який містить інформацію з питань попередження насильства;
 2. «Поряд у потрібну мить» з інформацією щодо діяльності ЗОЦСПД;
 3. «План безпеки» з інформацією, що робити у ситуації насилля;
 4. «Як почути рідну людину» з інформацією як правильно вести конструктивну бесіду;
 5. «У світ без насильства» з рекомендаціями як запобігти ситуаціям насильства;
 6. Методичні рекомендації щодо надання психосоціальної допомоги особам, постраждалим від гендерно зумовленого насильства
 7. Альманах для молоді, які бажають створити сім’ю
 1. Розроблено довідник організацій та установ міста Запоріжжя, куди можуть звернутися клієнти центру за додатковими послугами;

 

Участь у акціях, виступи в ЗМІ:

1) співробітництво з печатними виданнями – написання статей в газетах;

2) виступи на міських ТРК: ТК МТМ, ТК «Алекс», ЗНТК «ТБ-5», ЗТРК «Запоріжжя»,

3) виступи на радіо: ТРК «Запоріжжя»,  «FM-3».

№ п/п Дата Назва заходу Учасники
1 20.01.2016 Громадське ТБ телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
2 12.02.2016 Телеканал МТМ телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
3 03.03.2016 ТРК Запоріжжя телепередача «Знак запитання» Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
4 02.08.2016 Радіо FM 3 Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
5 09.08.2016 ТРК Запоріжжя телепередача «По сути» Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
6 11.08.2016 Телеканал ТВ-5 телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
7 15.08.2016 Телеканал ТВ-5 телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
8 19.08.2016 Телеканал ТВ-5 телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
9 22.09.2016 Телеканал ТВ-5 «Соціальний патруль» Психолог КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Гречаник М.І.

 

10 22.09.2016 телеканал ТВ-5 «Соціальний патруль» Психолог КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Гречаник Є.О.
11 18.10.2016 Телеканал МТМ телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
12 23.11.2016 ТРК Запоріжжя телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
13 25.11.2016 ТК «Z», телепередача «Акценти» Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
14 02.12.2016 Прес-конференція у прес-центрі «Весті Інформ» Куратченко І.Є. — Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР

Заїкіна Н.В. — соцпедагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР

15 08.12.2016 ТРК Запоріжжя телепередача «Знак запитання» Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
16 09.12.2016 Телеканал ТВ 5, телепередача «Территория возможностей», «Трудовое рабство» Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.

Заїкіна Н.В. — соцпедагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР

17 12.12.2016 ТК «Z», телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
18 29.12.2016 Телеканал ТВ 5, телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.
19 23.12.2016 Громадське ТБ телепередача Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Куратченко І.Є.

Проведено акцію «16 днів проти насильства» (25.11. – 10.12.2016).

Дати проведення: з 25 листопада 2016 року по 10 грудня 2016 року

В межах комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (із змінами та доповненнями) затвердженого  рішенням обласної ради від 24.11.11 № 8 в рамках Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2016 року провели акцію в м. Запоріжжя.

В межах акції, з метою поліпшення організаційного, інформаційного та науково-методичного забезпечення реалізації державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми було з проведено:

 

Обласний конкурс дитячих малюнків та фоторобіт «Світ без насильства».

В конкурсі прийняли участь 100 учнів загальноосвітніх шкіл Запорізької області. Переможці:

Номінація «Кращий малюнок»:

1 місце – Чучко Анна Миколаївна, 9 клас, 15 років, м. Гуляйполе

2 місце – Кулак Юлія Олександрівна, 11 клас, 16 років, Пологівський район, с. Воскресенка

3 місце – Марасіна Аліса Іванівна, 5 клас, 10 років, м. Запоріжжя

Номінація «Краща фоторобота»:

1 місце – Зінченко Софія Юріївна, 2008 р.н., м. Гуляйполе

2 місце – Оришич Анна Сергіївна, 11 клас, 16 років, м. Мелітополь

3 місце – Набока Олена Віталіївна, 9 клас, 14 років, Гуляйпільський район, с. Малинівка

Номінація «Креативність»:

1 місце – Каткова Дар’я Олегівна, 3 клас, 8 років,  м. Мелітополь

2 місце – Момот Марина Олегівна, 10 клас, 16 років, м. Мелітополь

3 місце – Пічугіна Єлезавета Сергіївна, 6 клас, 11 років, м. Мелітополь

Виставка робіт пройшла в виставковому залі КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР, роботи переможців конкурсу були використані для виготовлення календаря «Світ без насильства».

 

Інформаційна акція «За вільний світ без рабства»

В м. Запоріжжя кампанія проводилась КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР спільно з Департаментом соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації та громадськими організаціями ПГО «Егіда-Запоріжжя» та ОПП «Взаємодія».

В рамках кампанії відбулася прес-конференція «За вільний світ без рабства». На прес-конференції було представлено результати комплексного соціологічного дослідження ставлення жителів Запорізької області до  проблеми торгівлі людьми, обговорено питання  взаємодії  представників державних структур, правоохоронних органів та громадських організацій  (суб’єктів Національного механізму взаємодії)

Проведено інформаційну масову акцію «На запчастини тільки машини» на вулицях міста Запоріжжя. Під час проведення акції запоріжці та гості міста дізналися про масштаби поширення торгівлі людьми, правила безпечної міграційної поведінки та види допомоги, яку отримує людина, що попала в тенета трафікерів. Окремо місцевим діточкам розповідали про безпечну поведінку та види реакцій на загрозу. Серед запорожців було розповсюджено інформаційні буклети та популяризовано національну гарячу лінію консультування мігрантів 527.

О 12.00 стартував автопробіг «На запчастини тільки машини» з м. Запоріжжя до м. Мелітополь (Запорізька область). Мета автопробігу – привернення уваги до проблеми торгівлі людьми. В м. Мелітополь на базі Класичного приватного університету було проведено два кіно клубу з переглядом  відео фільму «Життя на продаж» та подальшим обговоренням. У заході прийняли участь 40 студентів КПУ 2-4 курсів.

 

Тренінги з формування ненасильницької моделі поведінки «Чому не можна бити дітей?»

01.12.2016 року, психологи КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР Гречаник Є.О., Гречаник М.І. провели тренінг для студентів факультету соціальної педагогіки та психології, Запорізького національного університету. Під час тренінгу учасників було ознайомлено з основними поняттями щодо тематики насилля по відношенню до дітей. Мета тренінгу – формування професійної позиції щодо неприпустимості насильства як методу виховання дитини.

Загальна кількість учасників 25 осіб

Впродовж заходу молодь дізналася:

— про види насильства, поняття насильства;

— масштаби поширення явища;

— наслідки насильства щодо дітей

Учасники брали участь у поставлених завданнях, після чого розробили альтернативні методи виховання, які виключають насильство та сталу позицію щодо недопущення насильства як методу виховання

Особливості проведення: використання техніки “Дитячими очима”

Під час проведенню заходу відбувалося обговорення типових моделей поведінки, установок, виправдань, до яких вдаються дорослі застосовуючи насилля по відношенню до дітей та їх альтернативам. Учасники активно брали участь у поставлених завданнях, обговореннях, а найголовніше – усвідомили, що тема насилля стосується кожного і кожен з нас є відповідальним за свої дії.

У відгуках студентів, які прийняли участь у заході можна було почути:

«… дуже дякуємо за корисну інформацію.»

«…ми дізналися багато важливого та нового.»

«…з нетерпінням очікуємо продовження тренінгів».

 

02.12.2016 року, психологи КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР Гречаник Є.О., Гречаник М.І. провели тренінг для мешканців модульного містечка ВПО. Під час тренінгу розглядалася базова інформація стосовно  насильства щодо дитини у сімейній системі, причини насильства щодо дітей, гендерно обумовленого насильства, а також альтернативних навичок ненасильницької комунікації  Окрім теоретичної частини, учасники та учасниці мали низку практичних завдань та оволоділи навичками ненасильницької комунікації.

Загальна кількість учасників 13 осіб

Впродовж заходу учасники дізнались:

— про види насильства, поняття насильства;

— масштаби поширення явища;

— наслідки насильства щодо дітей

Учасники брали участь у поставлених завданнях, після чого розробили альтернативні методи виховання, які виключають насильство та сталу позицію щодо недопущення насильства як методу виховання

Особливості проведення використання техніки “Дитячими очима”

Під час тренінгу відбувалося обговорення типових моделей поведінки, установок, виправдань, до яких вдаються дорослі застосовуючи насилля по відношенню до дітей та їх альтернативам. Учасники активно брали участь у поставлених завданнях, обговореннях, а найголовніше – усвідомили, що тема насилля стосується кожного і кожен з нас є відповідальним за свої дії.

У відгуках учасників заходу можна було почути:

«… дуже корисна інформація!»

«…дякуємо за цікавий тренінг»

«…тепер будемо виховувати власних дітей інакше!)»

«…з нетерпінням очікуємо продовження тренінгів».

Гаряча телефонна лінія на «Телефоні довіри» ЗМЦСССДМ

 

24.11.2016 року, психолог, соціальний педагог КЗ «Запорізький обласний центр соціально – психологічної допомоги» ЗОР, Заїкіна Н.В., прийняла участь у гарячої телефонній лінії на «Телефон довіри» ЗМЦСССДМ, за темою «Попередження сімейного насилля та надання допомоги постраждалим».

В гарячої лінії прийняли участь 5 осіб.

Розробка та виготовлення методичних рекомендацій щодо надання психосоціальної допомоги особам, постраждалим від гендерно зумовленого насильства

25.11.-10.12.2016

Було виготовлено 270 шт.

 

Організовано проведення соціологічного дослідження жителів Запорізької області на тему «Обізнаність населення стосовно проблеми торгівлі людьми та гендерно-обумовленого насильства»

Мета дослідження: Вивчення громадської думки жителів Запорізької області щодо проблеми торгівлі людьми та гендерно-обумовленого насильства.

Основні завдання дослідження:

Інформованість про види торгівлі людьми та гендерно-обумовленого насильства.

 1. Актуальність даної проблематики для Запорізького регіону.
 2. Фактори поширення проблеми.
 3. Групи ризику.
 4. Поширеність серед жителів Запорізької області
 5. Обізнаність населення стосовно організацій, що надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми та гендерно-обумовленого насильства.

Об’єкт дослідження:

жителі Запорізької області старше 18 років *

Вибірка була додатково розширена респондентами в віці 15-17 років за позабюджетні кошти (всього 68 респондентів). Також за позабюджетні кошти для збільшення валідності результатів додатково було проведення онлайн-опитування серед жителів Запорізької області.

Загальний об’єм вибіркової сукупності – 1000 респондентів опитаних методом особистого інтерв’ю та 68 респондентів опитаних онлайн.

Метод збору інформації

 1. Вуличне опитування методом особистого формалізованого інтерв’ю. Вибірка формувалася на основі квотного розподілу статевовікових характеристик населення області, взятого з даних Запорізького обласного комітету статистики за 2015 рік. Дослідження було проведене з урахуванням розподілу сільського та міського населення Запорізької області.
 2. Онлайн-опитування жителів Запорізької області (користувачі соціальних мереж). В звіті представлені загальні результати обох опитувань. Максимальна статистична похибка — 2,1% Збір даних здійснювався 25-30 листопада 2016 року.

Результати дослідження фіксують високий рівень толерантності до гендерно-обумовленого насильства. Окремі види сприймаються як даність повсякденного життя. Варто зазначити, що такий стан справ зумовлений сформованими в суспільстві деструктивними моделями поведінки між чоловіком і жінкою, а також передачею толерантності до насильства з покоління в покоління. У значній кількості випадків, ті хто відчували окремі види насильства в дитинстві (крик, погрози, залякування) практикують їх у своєму «дорослому» житті.

Люди, які відчувають на собі сімейне насильство, також більш схильні до гендерно-обумовленого насильству з боку сторонніх людей. Фактично спостерігається у цих людей інституалізація насильства як даності повсякденного життя.

Жінки, які відчувають на собі гендерно-обумовлене насильство вважають, що подібне відбувається з більшістю українських жінок. Спостерігається певною мірою замкнуте коло: з одного боку суспільство нейтрально ставиться до насильства, з іншого — самі постраждалі сприяють формування такої громадської думки.

На сьогоднішній день постраждалі від гендерно-обумовленого насильства в значній кількості випадків не звертаються в спеціальні організації. Клюєвими факторами виступають громадський осуд, страх повторного насильства і неефективність наданої допомоги. Фактично організації, які надають соціально- психологічну допомогу виконують свою роботу ефективно, проте правоохоронні органи виявляють пасивність у вирішенні проблем, пов’язаних з гендерно-обумовленим насильством. Через фізичну незахищеності перед повторною агресією (а це поле діяльності поліції) потерпілі не звертаються ні за якою допомогою. Проблеми часто переживаються всередині сім’ї.

Проблема торгівлі людьми продовжує носити латентний характер. Громадська думка в більшій мірі пов’язує її з сексуальною експлуатацією, в той час як реальний стан речей показує більший крен в сторону трудової експлуатації. При цьому знаковим є, що ті люди, які особисто постраждали від торгівлі людьми або мають постраждалих серед друзів знайомих в більшій мірі говорять про небезпеку саме трудової експлуатації. Вони також відзначають, що проблеми також в значній мірі схильні до і чоловіки.

Основні фактори поширення проблеми лежать в площині складного соціально-економічного становища країни, слабкої роботи правоохоронних органів і правовим нігілізмом населення. Важливими тенденціями є підвищення розуміння у населення актуальності і небезпеки проблеми торгівлі людьми. Зафіксовано, що крім поширеності явища, жителі регіону також відзначають, що значне число пересічного населення області перебуває в групі ризику торгівлі людьми.

Певною мірою це можна вважати проміжним позитивним результатом інформаційно- просвітницької кампанії навколо проблеми. У громадській думці підвищується рівень усвідомлення проблеми.

 

Інформаційна кампанія «Ні гендерно зумовленому насильству»

25.11.2016 Телеканал «Z», «Акценти» Куратченко І.Є. https://www.youtube.com/watch?v=sjul7c654bE

08.12.2016  ТРК Запоріжжя «Знак запитання» Куратченко І.Є. https://www.youtube.com/watch?v=2gvAjOwl6ZQ&feature=share

09.12.2016 Телеканал ТВ 5, «ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», «Трудовое рабство» Куратченко І.Є.

https://www.youtube.com/watch?v=-m2FhNXo8cU&feature=youtu.be&list=PLRv76fVALjWrIcdQNEXJwK5BITqWLMllW

 1. Робота з клієнтами центру

 

З клієнтами Центру, з метою більш глибоко розуміння своєю проблематики та пошуку шляхів її вирішення проводиться консультативна робота — щоденно фахівцями центру надається психологічна, соціально-педагогічна та юридична допомога.

При зарахуванні за допомогою анкетування (анкета розроблена фахівцями центру), проводиться спільний аналіз ситуації в яку потрапив клієнт, фахівець разом з клієнтом визначає проблемні зони, проводить постановку цілей, які фіксуються в плані змін. Далі плануються конкретні дії, які відображаються в визначенні обов’язків фахівця Центру та клієнта, за підписом клієнта. Після цього проводиться робота за планом, та через визначений термін (1 місяць) проводиться проміжне оцінювання результату на супервізійній нараді в присутності всіх фахівців, які працюють з клієнтом (соціальний педагог-куратор, психолог, черговий адміністратор, сестра медична,). Якщо результат є позитивним, робота завершується. Якщо результат негативний проводиться перегляд плану змін і відповідно конкретних дій.

 

Робота в межах денного стаціонару:

В умовах денного стаціонару КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР отримали допомогу в 2016 р. – 179 осіб. З них, з причини:

  Повнолітні Неповнолітні
В рамках денного стаціонару допомогу отримали, осіб 140 39
З них мають статус ВПО 9 2
3 причин:
Міжособистісні проблеми 3п 5
Проблеми здоров’я 6 2
Проблеми залежностей 1
Проблеми в сім’ї 57 15
Юридично — правова допомога 10 0
Насильство в сім’ї 19 6
Соціально — економічні проблеми 22 5
Внутрішньо особистісні проблеми 18 5
Інші — ТПЛ 5 0

Усі проблеми клієнтів, які перебували у центрі вирішувались працівниками центру, або за допомогою інших установ.

Покинули заклад за звітній період – 113 повнолітніх осіб, 26 неповнолітніх.

Позитивний результат (проблему вирішено повністю або частково) роботи з клієнтами, які перебували в центрі, складає – 89 % в межах запитів клієнтів.

11 % пов’язані з відсутністю соціального житла та продовженням подальшої психологічної та соціально-педагогічної роботи з клієнтами.

Допомогу за телефоном отримали 164 повнолітні особи.

 

Робота в межах цілодобового стаціонару:

В КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР перебувають особи з причин – насильство в родині, безпритульність, стихійне лихо, торгівля людьми, вимушено переміщені особи, демобілізовані учасники АТО.

Кількість клієнтів, які проживали у центрі в 2016 році — 60 осіб – повнолітніх – 32, неповнолітніх — 28. З них, з причини:

Насильство в сім’ї – 11 повнолітніх осіб, 12 неповнолітніх.

Торгівля людьми — 1 повнолітні особи.

Безпритульність — 19 повнолітніх осіб, 14 дітей.

Психічна травма – 1 повнолітня особа, 2 неповнолітні

 

Результати роботи

В результаті роботи отримано:

 • захист прав особистості – 59 осіб;
 • соціалізовано та адаптовано в соціум – 54 осіб;
 • отримали практичні навички догляду та виховання дитини – 18 осіб;
 • відновлено втрачені соціальні зв’язки – 54 осіб;
 • налагоджено стосунки з родичами – 54 осіб;
 • організовано медичне обстеження – 59 осіб;
 • отримано допомогу в догляді, лікуванні – 59 осіб;
 • отримано реєстрацію – 9 осіб;
 • поліпшено психоемоційний стан – 59 осіб;
 • отримали допомогу одягом, взуттям, продуктами харчування – 59 осіб;
 • сформовано нові соціальні зв’язки – 54 особи;
 • оформлено державну соціальну допомогу – 12 осіб;
 • вирішено житлово-побутові проблеми, в тому числі поліпшення житлових умов – 54 особи;
 • влаштовано на роботу/навчання – 7 осіб;
 • оформлено/відновлено документи – 7 осіб.

Вибули з закладу за звітний період 54 особи.

З них:

 • знайдено житло – 2 повнолітніх особи, 1 неповнолітня;
 • вибули у зв’язку з закінченням терміну перебування в цілодобовому стаціонарі – 4 повнолітніх осіб, 8 неповнолітніх;
 • покинули заклад за власним бажанням – 13 повнолітніх особи,3 неповнолітні;
 • відраховано за порушення – 7 повнолітніх особи, 10 неповнолітні;
 • влаштовано до іншого закладу — 3 повнолітніх особи, 2 неповнолітніх;

З них:

 • проблему розв’язано повністю або частково – 20 повнолітніх осіб, 11 дітей.;
 • без досягнення позитивного результату – 9 повнолітніх особи, 14 неповнолітніх.

 

Всього надано консультацій:

Психологічних індивідуальних консультацій (психологічна діагностика, надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, обговорення проблем та надання порад з розв’язання соціальних та психологічних проблем навчання вмінню долати труднощі та конфлікти з оточенням, наснаження, організація та координація психотерапевтичних груп та груп взаємодопомоги, психологічна корекція та психологічна реабілітація) – 830;

Юридичних індивідуальних консультацій (надання правових консультацій з питань чинного законодавства, гарантій та пільг, здійснення захисту прав та інтересів сім’ї/особи, захист прав дитини, а саме: ініціювання застосування державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій стосовно дитини, оформлення правових документів, адвокація та представництво інтересів дитини. Спеціаліст Центру може представляти інтереси сім’ї/особи на засіданнях судів, здійснювати захист їхніх прав та інтересів в інших організаціях і установах) – 79;

Соціальних – педагогічних індивідуальних консультацій (планування спільно з сім’єю/особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих дій, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини, навчання/тренінги з методів самопредставництва, захисту прав, ведення домашнього господарства, розвиток комунікативних навичок, посередництво в організації дозвілля, спортивно-оздоровчої, творчої діяльності, громадських організацій, профорієнтація, сприяння в отриманні послуг професійної перепідготовки, професійного навчання особам, які не працювали або втратили професійні навички внаслідок складної життєвої ситуації, допомога у пошуку роботи, сприяння у працевлаштуванні тощо) – 609;

Інформаційних послуг (надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме: про види соціальних виплат (якщо сім’я/особа має на них право відповідно до чинного законодавства), надання контактів служб/установ, куди необхідно звернутися по відповідну допомогу, про заклади, які можуть надати послуги, умови отримання соціальних послуг тощо) – 737;

Соціально-медичних (посередництво у здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, консультації з питань збереження і зміцнення здоров’я, формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок, формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин, профілактики ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, сприяння в підтримці й охороні здоров’я тощо) – 1;

Соціально-побутових (забезпечення продуктами харчування та/або гарячим харчуванням (у разі необхідності), транспортними послугами, миючими засобами, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря тощо) – 17428;

 

 1. Виїзна робота

 

З метою, прояснення ситуації клієнтів, які звертаються за допомогою в центр, фахівці КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР сумісно з представниками ЗОЦСССДМ, служб (управління) у справах дітей та НП України приймають участь у інспектуванні місця проживання клієнта.

14.12.2016 р. соціальний педагог, психолог Заїкіна Н.В. виїжджала до Розівського району з метою соціальної та психологічної роботи з прийомною родиною.

 

 1. Просвітницька робота

 

Оформлено та постійно поповнюється куточок «Батькам про дітей» та «Ми за здоровий засіб життя». Відвідувачі ЗОЦСПД мають постійну можливість отримувати інформацію з питання виховання дітей, профілактики негативних явищ, тощо. Також там розповсюджуються інформаційні буклети, які видаються центром та організаціями партнерами.

 

 1. Приклади роботи з клієнтами ЗОЦСПД

 

Приклад 1

Психологічна робота з дитиною

У березні 2016 року до КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР звернулась мати  з дочкою, 2007р.н. з причини нервової поведінки дитини.

Зі слів матері, після розлучення біологічний батько негативно впливає на психічний стан матері і дитини. Зі слів клієнтки, після перебування з батьком, відвідин батькових батьків, дівчинка перебуває у нервовому стані, емоційно дистанціюється від матері, докоряє їй що вона погана мати. В останній час дитина почала більш конфліктувати, спричиняти супротив з незначних причин, при контакті часто з’являється невдоволений вираз обличчя, що змушує матір емоційно страждати та постійно налагоджувати стосунки з дочкою. Таким чином, мати припускає, що при перебуванні у  батька, дитину навмисно  налаштовують проти неї, щоб помститись за розлучення.

Батько в односторонньому порядку наполіг на зручному для себе варіанті графіка відвідування дитини, не враховуючи потреб самої дитини та пропозицій матері. При зустрічі в присутності дитини, батько погрожує, що відбере дочку, бо мати, коли зустріне іншого чоловіка, все одно її покине, що тільки погіршує становище. Дитина зневірена у батьках, вже не розуміє кому довіряти, мала негативну реакцію при спробах первинного контакту з психологом.

Рекомендовано:

 1. Відвідувати сімейні та індивідуальні консультації у психолога, спрямовані на покращення і зміцнення родинних взаємостосунків.
 2. Залучення батька до консультацій з психологом на предмет усунення конфронтації з матір’ю дитини.
 3. Інформування його о наслідках деструктивних відносин на розвиток особистості і психоемоційний стан дитини.
 4. Також можливо переглянути графік відвідин дитини, де врахувати за потребою спільну присутність матері та батька.
 5. Подальша робота клієнтки з психологом на предмет оволодіння навичками конструктивної взаємодії у конфліктних ситуаціях.
 6. Психокорекція дитини на предмет розвитку і укріплення емоційно — вольового ядра особистості; психотерапія, яка направлена на відреагування накопичених негативних емоцій, подолання почуття беззахистності та формування позитивного погляду на оточуючий світ.

 

Приклад 2

Випадок торгівлі людьми

До КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР звернувся чоловік, який повідомив, що з  червня  по липень 2016, його та ще 17 осіб примусово утримували та примусово експлуатували на роботах у сільському домашньому господарстві мешканця Херсонської області. Точну адресу: вулицю, № будинку назвати не зміг. Все, що він повідомив про хазяїна, який його утримував та експлуатував, наступне: ім’я – Віктор (далі – Віктор), ромської національності, чоловік середніх років (на вигляд – 45-46 років), коротка зачіска, темноволосий. Крім Віктора у злочинних діях приймали участь зять Віктора, син Віктора.

Постраждалого обманним шляхом (пообіцяв йому роботу помічника робочого на будівництві, порівняно недалеко – 70-80 км від Запоріжжя, оплата – 150 грн. в день, харчування та проживання за рахунок Віктора, при цьому зазначив, що якщо умови праці чоловіка не влаштують – той завжди може відмовитися), привіз на вантажному мікроавтобусі «Nissan» жовтого кольору, номерів постраждалий не запам’ятав, до свого власного сільського господарства у Херсонської області.

Вербовка відбулася вранці, на трасі Запоріжжя — Симферопіль, поблизу автобусної зупинки селища. В салоні мікроавтобуса був ще один чоловік, але він знаходився у стані алкогольного сп’яніння і спав. Під час пересування, «по дорозі», Віктор завербував ще одного чоловіка.

Як повідомив постраждалий, він на той час не мав роботи і шукав де б заробити грошей (знаходився в уразливому становищі), але до сих пір не розуміє, як він, знаходячись у повному розумі та тверезому стані, міг настільки довіритися незнайомій особі та ще погодитися їхати з ним так далеко від дому.

По приїзду, у чоловіка забрали мобільний телефон, документів при собі він не мав. Крім того, з’ясувалося, що замість роботи на будівництві необхідно обробляти поле площею приблизно 2 га (копати картоплю, готувати її для подальшого продажу, саджати баштан, сапати, тощо), все це безкоштовно, працювати з 5 годин ранку до 22 годин вечора, щодня, без вихідних. Кормили 3 рази в день, але зранку давали тільки чай, без повноцінного харчування, в обід та на вечерю щось одне: або «перше» або «друге» блюдо. Спали 18 осіб у 3-х кімнатному будинку на підлозі та на 4 лежаках.

Коли Віктор дізнався, що постраждалий має намір повернутися додому (він обговорював це питання з чоловіком, якого привезли у той же день), його сильно побили, і били так кожен раз, коли хтось з утриманих намагався вчинити втечу. Крім того, під час роботи за робітниками спостерігали так звані «смотрящие», які могли вдарити, образити тих, хто повільно, або на їх погляд, погано працював. Щоб люди не змогли вчинити втечу, на ніч будиночок, в якому спали робітники, закривали, «смотрящие» його охороняли.

На початку липня усіх 18 осіб, яких примусово утримував та експлуатував Віктор, звільнили працівники поліції Херсонської області, Віктора затримали.

Коли чоловік повернувся додому, він звернувся за допомогою до КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради за допомогою та був зарахований на денний стаціонар.

Постраждалий отримав психологічну, соціально-педагогічну, юридичну допомогу. Отримав статус особи, постраждалої від торгівлі людьми.

Після проведеної реабілітації поліпшив психоемоційний стан, знайшов роботу та визначив подальші шляхи для вирішення власної складної ситуації.

 

Приклад 3

Випадок сімейного насилля

До Центру у серпні місяці 2016 року звернулась жінка О., 1969 р. н. з причини сімейного насильства (фізичне, психологічне) з боку чоловіка.

Чоловік на протязі 17 років сімейного життя чинить фізичне насильство по відношенню до жінки, їхньої неповнолітньої доньки А., 2000 р. н. та бабусі, яка мешкає разом з ними.

Жінка О. ніколи не зверталась до правоохоронних органів. Жінка О. було запропоновано скласти ««Акт отримання усної заяви про та повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення», але вона відмовилась через страх та вимушеність повертатись знову додому. Родина на час звернення до Центру потребувала надання їй тимчасового притулку, але через брак вільних місць, була зарахована до денного стаціонару.

Жінку О. разом з неповнолітньою донькою А. було направлено до лікарні та Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи, також було направлено до Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для взяття родини під соціальний супровід.

Соціальним педагогом була надана інформаційна та практична підтримка – роз’яснювальна робота щодо захисту від сімейного насилля, захист прав особистості, профілактика віктимної поведінки, розроблено план дій на випадок насильства. Родину було записано на прийом до психолога Центру.

Під час наступної зустрічі з соціальним педагогом, жінка повідомила, про приїзд поліції в родину напередодні. Зі слів гр. О., працівники поліції провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду про неприпустимість агресивної поведінки. Жінці було запропоновано поселення до Центру, але вона відмовилась.

Приклад 4

Надання допомоги родині ВПО

У листопаді 2016 р. до цілодобового стаціонару  КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР була зарахована громадянка 1984 р. н.  з трьома дітьми 2004 р. н., 2008 р. н. та 2012 р. н. з причини втрати житла на окупованій території.

З клієнтами проводяться регулярні психологічні консультації. Родина сумлінно відвідує психолога та зацікавлена у поліпшенні психоемоційного стану один одного.

З дітьми 2008 та 2012 р.н. Зустрічі з психологом проходять у ігровій формі. Для діагности психоемоційного стану дітей застосовувались наступні методи: бесіда, проективні методики: малювання, вільна гра та ліплення. Діти потребують стабілізації емоційного стану, зниження рівня тривоги, підвищення самооцінки та формування позитивного уявлення про оточуючий світ. Психологічна робота триває.

Хлопець 2004 р.н. сумлінно відвідує консультації психолога. Відкритий до спілкування та зацікавлений у процесі. Психологічна робота спрямована на стабілізацію психоемоційного стану, підвищення самооцінки та відновлення стосунків з оточуючими. Хлопець найчастіше перебуває у пригніченому стані, має велику відповідальність за братів та матір, майже не приділяє уваги особистим потребам та бажанням. Під час консультацій хлопець став проявляти зацікавленість до оточуючого світу: школи, однокласників, одягу та разом з психологом знайшли заняття, що надихає хлопця — відвідування секції з футболу. Також декілька консультацій присвячено одержимості хлопця до Інтернет ігор. Парубок увесь вільний час, на перервах та уночі грає у Інтернет ігри, майже не усвідомлював шкоди. Під час останнього заняття прийняв рішення грати лише не більше години, а частіше відвідувати футбол та ближче знайомитись з однокласниками. У хлопця з’явилось бажання вступати у соціальні контакти, почав мріяти та трохи зняв з себе тягар відповідальності за братів та матір.

Мати хлопців 1984 р.н. більш за все потребувала стабілізації емоційного стану, тому майже кожна зустріч спрямована на відреагування почуттів. Жінка з жахом пригадувала події минулих двох років та не могла знайти внутрішні ресурси для життя. Під час психологічної роботи у клієнтки з’явилось бажання діяти та змінювати ситуацію на краще. Поступово переживає минулу травму, усвідомлює та приймає травматичні почуття та емоції.  З постійного переживання минулої травми, клієнтка перейшла на етап вирішення актуальних проблем та дій у «тут і зараз»: діти оформленні до школи, йдуть пошуки роботи та активно слідкує за станом та здоров’ям дітей. Знайдено внутрішні, зовнішні ресурси та ведеться поступова психологічна робота по відновленню віри у власні сили та майбутнє. На останній зустрічі, разом з психологом визначено деструктивні патерни у поведінці. Жінка усвідомила, руйнуючи аспекти власної поведінки та має намір діяти інакше. На наступній зустрічі планується розглянути та знайти нові патерни поведінки та прийняти у структуру власної особистості.

Психологічний супровід родини триває та робота по стабілізації емоційного стану  буде продовжено.

 1. Організація та участь у заходах.

15.01-16.01.2016 р. участь у семінарі нараді відбору тренерів для навчання патрульної поліції м. Запоріжжя, вул. Севастопольська,26. Заїкіна Н.В.

23.01.2016 р. участь у Всеукраїнському форумі з об’єднання та координації громадянського суспільства «Взаємодія», який проводитиметься на базі Запорізького Національного Університету, за адресою: вул. Жуковського, 66–Б (2 корпус). Заїкіна Н.В., Марченко В.Д., Гречаник Є.О., Куратченко І.Є.

26.01.2016 р. участь у заході «Лайф-коучинг «Клієтоорієнтовані інноваційні технології у соціальній роботі. Досвід та перспективи», який проводитиметься на базі ЗМЦСССДМ, за адресою: вул. Рекордна, 34 а. Заїкіна Н.В.

02.03-04.03.2016 р. участь у тренінгу на тему «Розвиток ключових компетенцій працівників управлінь та органів місцевого самоврядування, що працюють з громадянами», який проводить Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ у продовження реалізації проекту «Спеціальна ініціатива «Україна», з в конференц-залі готелю «Хортиця Палас», за адресою: бул. Шевченко, 71 А. Шахарова О.О., Куратченко І.Є.

19.05-21.05.2016 р. проведення заходу «Школа сім’ї» для сімей демобілізованих учасників антитерористичної операції., м. Запоріжжя, вул. Будинок відпочинку, 33, готель Пектораль. Куратченко І.Є., Гречаник Є.О., Заїкіна Н.В., Шахарова О.О., Трифонов А.В.

01.06.2016 р. участь у святковому заході «Хай сонцю і квітам всміхаються діти!» з нагоди святкування Всесвітнього дня захисту дітей, на площі Маяковського. Шахарова О.О., Трифонов А.В., Гречаник Є.О., Гречаник М.І., Бондаренко І.В.

05.06.2015 р. участь у заході «Фестиваль сім’ї» з метою популяризації здорової, міцної української сім’ї, за адресою, м. Запоріжжя, «Дубовий гай». Шахарова О.О., Гречаник Є.О., Гречаник М.І., Куратченко І.Є.

липень – грудень 2016 р. проведення курсу «Підготовка молоді до подружнього життя» з метою проведення групової соціально-психологічної роботи серед молоді. Куратченко І.Є., Трифонов А.В., Шахарова О.О., Заїкіна Н.В., Гречаник Є.О., Гречаник М.І.

31.08.2016 р. проведення заняття для співробітників КЗ «Запорізький геріатричний пансіонат» ЗОР за темою «Як не згоріти на роботі», за адресою вул. Європейська, буд. 13 а. Гречаник Є.О., Гречаник М.І.

07.09.2016 р. проведення тренінгу для співробітників КЗ «Запорізький геріатричний пансіонат» ЗОР за темою «Робота з власними ресурсами», за адресою вул. Європейська, буд. 13 а. Гречаник Є.О., Гречаник М.І.

21.09.2016 р. проведення лекції для співробітників КЗ «Запорізький геріатричний пансіонат» ЗОР за темою «Залежність та особистість» за адресою вул. Європейська, буд. 13 а. Заїкіна Н.В.

06.09.2016 р. участь у тренінгу «Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту», за адресою пр. Соборний, 135, готель «Інтурист». Гречаник Є.О., Куратченко І.Є.,

07.09.2016 р. участь у одноденному семінарі з удосконалення міжвідомчої системи перенаправлення у сфері психічного здоров’я і психосоціальної підтримки, в готелі Театральний, за адресою вул. Троїцька, 23. Куратченко І.Є.,

08.10.2016 р. участь у Покровському ярмарку, в межах святкування Дня міста та з метою відродження та популяризації національних цінностей української сім’ї, проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, спрямованої на підготовку сім’ї до відповідального батьківства та утвердження соціально благополучної сім’ї в Запорізькій області, на Набережній магістралі. Куратченко І.Є., Шахарова О.О., Гречаник Є.О., Гречаник М.І.

25.11-27.11.2016 р. проведення заходу «Школа сім’ї», з метою проведення групової корекційної соціально – психологічної роботи з сім’ями вимушено переміщених осіб та сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, а також з метою надання допомоги у вирішенні організаційних питань в рамках співпраці, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 2а. Заїкіна Н.В., Шахарова О.О., Гречаник Є.О., Гречаник М.І., Бондаренко І.В., Куратченко І.Є.

09.12-11.12.2016 р. проведення заходу «Школа сім’ї», з метою проведення групової корекційної соціально – психологічної роботи з сім’ями вимушено переміщених осіб та сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, а також з метою надання допомоги у вирішенні організаційних питань в рамках співпраці, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 2а. Заїкіна Н.В., Шахарова О.О., Гречаник Є.О., Гречаник М.І., Куратченко І.Є.

08.12.2016 р. участь у круглому столі на тему «Психосоціальна підтримка та психічне здоров’я в умовах надзвичайної ситуації», у конференц-залі Запорізької обласної ради. Куратченко І.Є.

 1. Проведення супервізійних нарад

Згідно проекту Положення про супервізію в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» в 2016 р. на базі  КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР  було проведено 10 супервізійних нарад: 13.01.2016, 22.01.2016, 09.02.2016, 23.02.2016, 10.03.2016, 22.03.2016, 07.04.2016, 21.04.2016, 06.12.2016 та 20.12.2016 року.

Статистика супервізійних нарад: внутрішні – 10, індивідуальні  – 10, планових нарад – 8 (згідно графіку проведення супервізійних нарад) та екстрених нарад — 2.

Метою супервізійних нарад було визначення пріоритетів  роботи, аналіз проблемної ситуації, формування моделі аналізу та розширення багажу психологічних технік у роботі психолога.

В результаті проведеної роботи спеціалісту (особі, яку супервізують) були надані рекомендації та пропозиції щодо поставлених питань, згідно запиту.

Супервізійні наради є одним з напрямків по підвищенню кваліфікації психологів, соціальних педагогів КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР. Вони дозволяють визначити проблемні місця, тим самим окреслити напрямок власного розвитку спеціаліста. Також супервізійні наради виконують функцію підтримки, тобто надається допомога спеціалісту в переживанні негативного досвіду при роботі з «важкими клієнтами».

 1. Підвищення кваліфікації, відрядження

Працівники центру постійно займаються підвищенням свого професійного досвіду

 1. Директор КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР з 25.06.2016 р. по 28.06.2016 р. відбула у відрядження до м. Бердянськ, де прийняла участь в «Літній школі – 2016» для прийомних батьків з дітьми у Запорізькій області, за запрошенням Служби у справах дітей Запорізької облдержадміністрації та погодженням з Департаментом соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації.
 2. Головний бухгалтер КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Форостяна О.П., юрисконсульт провідний КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Трифонов А.В., діловод КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Бондаренко І.В. з 16.08.2016р. по 18.08.2016р. з метою підвищення кваліфікації взяли участь у короткострокових курсах «Публічні закупівлі в Україні», за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, б.166 .
 3. Соціальний педагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР Заїкіна Н.В. з 14.12.2016 р. відбула у відрядження до Розівського району з метою соціальної та психологічної роботи із прийомною родиною Кардашових та дитиною Підлипаліним Миколою, 2001р.н.

Контакти

Адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22-а

Тел: +38 (061) 769-79-02; +38(098)-997-03-34

Факс: +38 (061) 769-79-63

Електрона пошта: kriziscentr@ukr.net